Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Maroslelei Általános Iskola oldalán.

Reméljük, hogy folyamatosan bővülő lapjainkon megtalálja a keresett információt!

 

H Í R E K

2024. 05.29.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

(az álláspályázat IDE kattintva is elérhető!)


HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TANKERÜLETI KÖZPONT
a Maroslelei Általános Iskolában
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

igazgatóhelyettes


Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A köznevelési intézmény igazgatóhelyettesének feladata az igazgató munkájának támogatása, helyettesítése, részvétel a tanügy-igazgatási feladatok ellátásában. A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket, – a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata, – a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével), – 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, – a pályázó szakmai önéletrajza, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatóhelyettesi megbízási okmány, illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/058/KOZINT/01421-1/2024), valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT- Maroslelei Általános Iskola igazgatóhelyettesi beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni. A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Báthoryné dr. Licska Anikó nyújt, a 62/795-208 telefonszámon.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  oktatás
FEOR besorolás:  1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya:  Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Maroslele
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A pályázat kiírója: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ. Munkavégzés helye: Csongrád-Csanád Vármegye, 6921 Maroslele, Árpád utca 2. Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  Főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagóg. új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajt. szóló 401/2023.(VIII. 30.) Korm. r. 10. §-ban foglaltak is figyelembe véve.
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés:
  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, Főiskola/egyetemi szintű végzettség és tanári/tanítói szakképzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  4
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
  legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
  büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt amely a köznev.-i foglalk.-i jogv. létesítését nem teszi lehetővé
  a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem
Egyéb pályázati előnyök:
  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség.
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.06.26. 23:59
A pályázat elbírálásának módja:  A pályázatról a személyes meghallgatást követően a tankerületi igazgató dönt.
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.08.01. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  https://maroslelesuli.hu/
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.05.28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

2024. 02.29.

Kedves Érdeklődő Szülők!
2024. március 5-én, kedden nyílt órákat tartunk az 1. és a 4. osztályban.
1.o.: 9-9.45 – magyar (Budai-Mucsi Nikoletta)
4.o.: 10-10.45 – matematika (Tóth Judit, leendő elsős tanító néni)
Szeretettel várjuk a szülőket, köztük a leendő elsőseink szüleit!

2024.02.20.

2024.02.14.

Ma meglátogatták iskolánkat a nagycsoportosok és szüleik. A másodikosokkal hóvirágot készítettek, teáztak az ebédlőben, interaktív foglalkozáson vettek részt az „Okosteremben”, végül a zeneteremben meghallgatták Drimba Zselyke zongorajátékát. Reméljük, tetszett minden!

 

2024.02.12.

Február 2-án a 4. osztályosok Szegeden jártak tanulmányi kiránduláson. Programjuk a Móra Ferenc Múzeum, a kilátó, a szegedi vár, a Tisza, a Dóm tér, a Fogadalmi templom, és a Széchenyi tér megtekintése volt. A gyerekek jól érezték magukat. Köszönjük Tóth Judit osztályfőnöknek!

2024.02.12.

2024. február 1-jén a Makói Általános Iskola Almási Tagintézményében rendezett szépírási versenyen Oláh Violetta 2. , Drimba Zselyke 3. , Árva Lili 4. , Molnár Regina 6. , és Dáni Viola 7. osztályos tanulók képviselték iskolánkat. Szépen helyt álltak, gratulálunk nekik!